Poesin var en ödesfråga förr

Det var hård kamp mellan dem som tänkte sig poesin som rimmad och bunden, och de som tänkte sig den som orimmad och fri.

I en intervju (HBL 28.5) med Claes Andersson, inför hans 80-årsdag, dryftas poesin förr och nu, och författaren Gunnar Björling tas upp. "Andersson tror ändå att poesin tas på större allvar i dag. Gunnar Björling var en av de ledande finlandssvenska litterära modernisterna, men hans verk recenserades inte av några litteraturkritiker. – Jag minns att Björling förlöjligades i ett kåseri i Hufvudstadsbladet. Det skulle inte ske i dag".

Det bör dock för det första påpekas att alla Gunnar Björlings samlingar recenserades av litteraturkritiker. Och för det andra: att man förlöjligade Björling i kåserier var snarast ett mått på att poesin vid denna tid togs på allvar. Det var hård kamp mellan dem som tänkte sig poesin som rimmad och bunden, och de som tänkte sig den som orimmad och fri, till exempel. Men vem bryr sig om sådana frågor i dag? Åtminstone i ett finlandssvenskt sammanhang är intresset för poesi i dag ett marginellt fenomen, medan det för säg femtio eller hundra år sedan var nästan en ödesfråga, en identitetsfråga, men också ett område med kulturell prestige, kanske området framom alla andra i detta avseende.

Fredrik Hertzberg litteraturforskare, Esbo

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning