Poesi med gäckande tonfall

Bild: Leif Holmstrand

I sin fjärde diktsamling leker Jonas Brun med punkterandet.