Podcast om finska spioner – en godbit för historienörden

Vem var Lauri Solehmainen som sommaren 1952 begav sig på hemligt uppdrag till Murmansk? Bild: Yle

Operation Uppsala är en kompakt men gediget utförd och engagerande lektion i ett avsnitt ur vår moderna historia som inte uppmärksammades i klassrummet.

Femtiotalet var en nervös tid för Finland. På ytan såg allting triumferande bra ut: landet hade klarat sig igenom två krig med Ryssland och 1952 arrangerat lyckade olympiska spel som förevisade landet...