Plusminusnoll för pensionärer

Från och med nästa år ska garantipensionärer få 9 euro mera pengar per månad. Garantipensionen är nu lite under 800 euro per månad.

Nästa år ska de här över 100 000 pensionärerna få 30 cent mera pengar i handen per dag. Problemet är att nästan alla de här garantipensionärerna får utkomststöd från Folkpensionsanstalten och det betyder att nästan ingen garantipensionär får mera pengar eftersom utkomstödet minskar. Statsminister Sipiläs regering gör alltså så att de inte får mera pengar i hand.

Mika Lille Helsingfors

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33