Plock ur budgeten: Adoptionsfamiljer, vård för veteraner, motion i skolan

Några stora överraskningar delas inte ut då budgeten i stort följer budgetramen. Små gester har regeringspartierna lagt in i sitt sista budgetförslag. Förslaget som går på 55,3 miljarder, har ett underskott på 1,4 miljarder.

Här är plock ur övriga anslag regeringen beslutat om.

• 30 miljoner för att höja de lägsta dagpenningarna, som sjukdagpenningen, och för att höja garantipensionen.

• För anskaffningar inom militärspaningen, inför de föreslagna underrättelselagarna, viks 3,8 miljoner.

• Försvaret får också 5,8 miljoner för 100 nya tjänster.

• 36 miljoner mer till polisen, och 10 miljoner står i beredskap för Skyddspolisen för förberedelser inför spaningslagarna. Också gränsbevakningen på Helsingfors flygfält får mer på grund av ökande flygtrafik.

• 40 miljoner går till ett trafikpaket för att reparera vägar.

• Finlands EU-ordförandeskap nästa år budgeteras nu, och får 60 miljoner.

• För att stödja toppidrott kapitaliserar staten en olympiafond med 20 miljoner euro, och söker samma andel privat finansiering.

• Adoptionsföräldrars föräldraledighet förlängs, och adoptionsstödet för utlandsadoptioner höjs. Till detta anslås 300 000 euro.

• En miljon för influensavacciner för barn mellan sex månader och fyra år.

• Alla frontveteraner tilldelas samma tjänster för hemmaboende som krigsinvalider, och kan få stöd för dem hos statskontoret.

• För skuldrådgivning till överskuldsatta, 8 miljoner.

• Sametinget har drivit en sannings- och försoningskommission för att utreda historia av diskriminering mot ursprungsbefolkningen. Regeringen viker 1,5 miljoner för att grunda en sådan.

• Projektet Skolan i rörelse utvidgas till yrkesskolor och gymnasier, och får 2,8 miljoner.

• Naturstigar på skogsområden ska rustas upp för 1,9 miljoner, bland annat på grund av naturturismen.

• 10 miljoner för att fortsätta med regelbundna intervjuer med arbetssökande.

• Anslagen för invandring minskar nästa år med 25 miljoner, baserat på uppskattningen att det kommer 4 000 asylsökande. Antalet kvotflyktingar höjs inte, men regeringen "är beredd på att ändra det" och höja kvoten ifall lösningarna på EU-nivå minskar människosmugglingen och främjar lagliga rutter för internationellt skydd.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00