Plock ur budgeten: Adoptionsfamiljer, vård för veteraner, motion i skolan

Några stora överraskningar delas inte ut då budgeten i stort följer budgetramen. Små gester har regeringspartierna lagt in i sitt sista budgetförslag. Förslaget som går på 55,3 miljarder, har ett underskott på 1,4 miljarder.

Här är plock ur övriga anslag regeringen beslutat om.

• 30 miljoner för att höja de lägsta dagpenningarna, som sjukdagpenningen, och för att höja garantipensionen.

• För anskaffningar inom militärspaningen, inför de föreslagna underrättelselagarna, viks 3,8 miljoner.

• Försvaret får också 5,8 miljoner för 100 nya tjänster.

• 36 miljoner mer till polisen, och 10 miljoner står i beredskap för Skyddspolisen för förberedelser inför spaningslagarna. Också gränsbevakningen på Helsingfors flygfält får mer på grund av ökande flygtrafik.

• 40 miljoner går till ett trafikpaket för att reparera vägar.

• Finlands EU-ordförandeskap nästa år budgeteras nu, och får 60 miljoner.

• För att stödja toppidrott kapitaliserar staten en olympiafond med 20 miljoner euro, och söker samma andel privat finansiering.

• Adoptionsföräldrars föräldraledighet förlängs, och adoptionsstödet för utlandsadoptioner höjs. Till detta anslås 300 000 euro.

• En miljon för influensavacciner för barn mellan sex månader och fyra år.

• Alla frontveteraner tilldelas samma tjänster för hemmaboende som krigsinvalider, och kan få stöd för dem hos statskontoret.

• För skuldrådgivning till överskuldsatta, 8 miljoner.

• Sametinget har drivit en sannings- och försoningskommission för att utreda historia av diskriminering mot ursprungsbefolkningen. Regeringen viker 1,5 miljoner för att grunda en sådan.

• Projektet Skolan i rörelse utvidgas till yrkesskolor och gymnasier, och får 2,8 miljoner.

• Naturstigar på skogsområden ska rustas upp för 1,9 miljoner, bland annat på grund av naturturismen.

• 10 miljoner för att fortsätta med regelbundna intervjuer med arbetssökande.

• Anslagen för invandring minskar nästa år med 25 miljoner, baserat på uppskattningen att det kommer 4 000 asylsökande. Antalet kvotflyktingar höjs inte, men regeringen "är beredd på att ändra det" och höja kvoten ifall lösningarna på EU-nivå minskar människosmugglingen och främjar lagliga rutter för internationellt skydd.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03