Plock & Fynd: Engagemanget är viktigare än storleken

Bild: xx

Om en kometsvans svepte över Stockholm och utplånade Norstedts och Bonniers förlag skulle det ha betydligt mindre effekt på klassikerutgivningen än om den tog med sig den vildvuxna floran av småförlag. Det gäller inte bara klassikerna; egentligen är det bara inom den berättande prosan de stora förlagen anstränger sig. Översatt kvalitetslitteratur – se bara på listan över Nobelpristagare – och svensk poesi är andra områden som utlokaliserats till de små.

Den livliga förlagsverksamheten tycks vittna om åtminstone två saker – förekomsten av eldsjälar som inte i första hand ser till ekonomisk vinning samt en fungerande kulturpolitik. Vardera är en styggelse för nyliberalt ekonomiskt tänkande. Att köpa en bok utgiven av ett litet förlag är alltså en motståndshandling!

Alla de små förlagen är inte jämförbara. Vissa är större och relativt etablerade, andra ser ut som rena hobbyföretag. Fyra av böckerna jag hittade vid en genomgång av sånt som fanns kvar från ifjol på HBL:s recensionsexemplarshylla illustrerar detta. En aktör i den allra minsta ändan är Wolf & Theory som inledde sin verksamhet med att ge ut Rainer Maria Rilkes alltid läsvärda Brev till en ung poet där han mer och mindre tidlöst delar med sig av sina tankar om poesin och livet. Tyvärr är översättningen föga stilkänslig och den förfinade poeten låter i sitt slirande tilltal allt emellanåt som en dräng som tackar sin husbonde för en extra brännvinsranson: "Ditt påskbrev gjorde mig väldigt glad, käre herrn, för det talade gott om dig …"

Kafka är glad

På motsatta sidan av spektret finns Bakhåll, etablerat sedan länge och med rätt stor utgivning där klassikerna är en hörnsten. Tyngdpunkten ligger på prosa och på Bakhålls lista finns t.ex. många av Dostojevskijs mindre berättelser, skuggade av de stora romanerna men fascinerande läsning, och moderna amerikanska klassiker som Hemingway, Salinger och Kerouac. Förlagets största satsning under senare år har varit Kafkas samlade verk i översättning av Hans Blomqvist och Erik Ågren. Projektet närmar sig nu fullbordan med utgivningen av breven i åtta band varav Eftersom jag älskar dig älskar jag hela världen. Brev juli–december 1920 är det nästsista. Det ovanliga citatet i titeln kommer sig av att vi nu är oss mitt i Kafkas passionerade kärlekshistoria med sin tjeckiska översättare Milena Jesenska. Hon var gift, kanske en orsak till att Kafka gav sig hän. Annars var han ju notoriskt angelägen om att i sina många kvinnorelationer vara välgarderad och undanglidande. Breven ledde naturligtvis ingen vart men gav Kafka tillfälle att skriva några av sina mest engagerade och irriterande sidor.

Vid sidan av Kafkaprojektet har Blomqvist och Ågren också hunnit ge ut flera av Hermann Hesses tidiga berättelser, skrivna före mästerverk som Siddhartha och Stäppvargen. I fjol utkom Gertrud från 1909, en roman ur musikvärlden där Hesse gestaltar teman som skulle följa honom genom författarskapet, sådana som motsättningen mellan konsten och livet och mellan tradition och nyskapande.

En följeslagare

Giacomo Leopardis (bilden) Moraliska småskrifter, översatt till svenska för första gången av Gustav Sjögren (Celanders förlag) är en mycket glädjande bok. Italienaren Leopardi (1798–1837), den store pessimisten, är väl mest känd som romantisk poet men betraktade själv småskrifterna som sitt viktigaste verk. Det är en svårdefinierbar bok: dialoger, essäer och berättelser som oförskräckt betraktar livets grundläggande villkor. De är dåliga, menar Leopardi, men hans texter granskar dem ur alla vinklar på ofta resultatlös jakt efter något försonande. Samtidigt uppstår en absurd humor och en nästan ofrivillig medkänsla med oss alla som kämpar med dem. Ibland kan Leopardi te sig som en tidig, ännu kompromisslösare Willy Kyrklund. Leopardis reflexioner över läsandets, skrivandets och förståendets villkor gör ett häpnadsväckande modernt inryck.

Svårigheten med de små förlagen är ofta att hitta böckerna, särskilt då bokhandlarna inte just tar in dem. Bakhåll har en utmärkt hemsida och en papperskatalog man kan prenumerera på. De har också egen försäljning med priser i euro som är lägre än om man köper böckerna på annat håll. För de andra är Adlibris den bästa inköpskanalen, där finns också de minsta förlagens böcker. Problemet är förstås att man måste veta att de finns. Vad som borde skapas är kanske en gemensam nätsida där man i lätt­överskådlig form skulle få information om litteratur utgiven vid sidan av allfartsvägarna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning