Plast av slaktavfall och mer olika bränslen Nestes mål

Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Neste har genom att skapa nya bränslen lyckats sänka andelen palmolja som råvara till mindre än 20 procent. Att flexibelt kunna utnyttja olika råvaror blir viktigt i framtiden.– Palmoljedebatten var starten på processen för att utvidga råvarubasen, säger direktör Kaisa Hietala som är ansvarig för Nestes förnybara produkter.

Ungefär 80 procent av råvaran i förnybara bränslen består av avfall och restprodukter. Bland annat olika typer av fett från livsmedelsindustrin används redan för att framställa bränsle och Neste undersöker möjligheten att utnyttja alger. En del av råvaran – djurfett – är slakteriavfall.

Neste räknar med att kunna sänka koldioxidutsläppen för diesel med upp till 90 procent genom att använda mer förnybara råvaror. Den nya dieseln räknas i vissa fall kunna användas rakt av, medan den i andra fall ska blandas ut med mer traditionell diesel.

Neste siktar också på att kunna lansera ekonomiska produkter på nya användningsområden. Bland annat plast ska kunna tillverkas så att oljan ersätts av förnybar råvara.

– Den första provproduktionen är genomförd. Den lyckades, säger direktör Osmo Kammonen som bland annat är ansvarig för varumärkesmarknadsföring.

Enligt honom kommer konceptet att vara klart för kommersiell produktion nästa år. Neste tänker samarbeta med Ikea.

Nestes stora intresse för plast bygger på att företaget tror att det i framtiden kommer att användas som förpackningsmaterial ännu mer än nu.

Förnybara råvaror ska också gå att utnyttja i hög grad vid industriell produktion av till exempel målarfärg eller lösningsmedel. Neste undersöker också om avfallsplast som i dagsläget inte återvinns går att utnyttja i produktionen.

– Vi forskar i hur det kunde användas i produktionen av fossila bränslen, säger direktör Petri Lehmus, ansvarig för Nestes forskning och produktutveckling.

Neste tillverkar biodiesel i fyra raffinaderier. Två av dem finns i Borgå och de två andra i Rotterdam och Singapore. Genom att skapa bättre processer hoppas bolaget på att kapaciteten ska öka med 15 procent fram till 2020. Nya raffinaderier är också ett alternativ.

– Vi undersöker möjligheterna att bygga ny kapacitet i Singapore eller USA, säger Lehmus.

Konkurrensen inom biodiesel har blivit allt hårdare de senaste åren. Åtminstone UPM, svenska Preem, franska Total och italienska Eni har liknande produkter. Neste räknar ändå med att fortsättningsvis ha ett visst försprång, eftersom bolagets första patent inom biodiesel godkändes redan 1986. 

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning