Planlös idioti

Presentera en uträkning som bevisar att Haverö-leden blir billigare!

För redan rätt länge sedan presenterade arkitekten, ingenjören Aaro Söderlund en inte enbart teknisk, utan också i övrigt genialisk, idé angående byggandet av en absolut nödvändig bro mellan Pargas och Nagu. Enligt Söderlund behöver inga nya vägar byggas. Enbart breddningar här och där. Ingen stor förstöring av natur. Söderlunds brokonstruktion skulle bli en "lufttunnel" som kunde brukas av till och med cyklister oberoende av storm. (Vilket inte vore fallet med en oskyddad 40–50 meter hög bro som planerats.)

Hur det undgått våra vägbyggande myndigheter att djupet mitt i färjfarleden trots allt är bara cirka 15 meter. Detta kan betecknas som tjänstefel. En så kallad pylon mitt i faret och kanske en till nära Prostviksfästet är kanske det som behövs. Jämför detta med kilometervis av förstörd natur och uppkörd väg på Stormälö och på Haverö med en massa förstörda semestertomter. Lägg till kostnaderna för en extra bro som behövs mellan Haverö och Nagu! Varsågod, den som kan! Presentera en uträkning som bevisar att Haverö-leden blir billigare! Jag undrar och betvivlar stort.

Tom Gardberg Åbo