Planerna på nordisk skola snart klara – kan behöva undantagslov av ministeriet

Planerna på en nordisk skola börjar utkristalliseras. Om två veckor presenterar sektordirektören Liisa Pohjolainen förslaget för stadens politiker. Bild: Helsingfors stad

Förberedelserna för en nordisk skola i Helsingfors landar snart på lokalpolitikernas bord. Förebilden är språkskolor som Tyska skolan och Franska skolan.

För fyra år sedan föreslog dåvarande Utbildningsverket i Helsingfors att det skulle grundas en tvåspråkig skola på Busholmen. Men planerna gick i stöpet eftersom förslaget hade inneburit att Cygnaeus...