Planeringen av Mellersta Böle fortsätter – nytt liv i gamla lokstall

Bostadshuset Toralinna som ritades av arkitekt Bruno Granholm var ursprungligen ett bostadshus för järnvägsarbetare. Senare har huset varit ett hyreshus som ägs av Sato. Huset står nu tomt och ska renoveras. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Området söder om Böle järnvägsstation ska få nytt liv. Vilken verksamhet som ska finnas på det gamla lokstallsområdet och hur mycket som kan byggas till är ännu oklart.

Planeringen av Mellersta Böle i Helsingfors fortsätter. Efter att köpcentret Tripla blivit färdigt inleds nu planeringen av den gamla lokstallsgården i Böle. På området söder om Böle järnvägsstation finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är skyddade. Bland dem bostadshuset Toralinna på Lokvägen som byggdes för järnvägsarbetare.

En detaljplan ska utarbetas för området, men hur området ska gestaltas och vilken verksamhet som ska finnas i de gamla tegelbyggnaderna är oklart.

– Vi har en lång väg att gå i planeringen innan en slutlig detaljplan blir verklighet. Det finns också möjlighet att området utvecklas genom olika tillfälliga arrangemang, säger arkitekt Sakari Pulkkinen på stadsmiljösektorn.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning