Planeringen av Centrumslingan är klar

Järnvägs- och byggnadsplanerna för Centrumslingan, som är ett samprojekt mellan Trafikverket och Helsingfors stad, är nu klara. Detaljplanen är godkänd, men ännu har inga beslut om själva byggarbetet fattats.

Centrumslingan är en planerad järnvägsslinga för närtåg under centrala Helsingfors. Den droppformade banan börjar i Böle och löper i en 8 kilometer lång tunnel via Tölö, Helsingfors centrum och Hagnäs tillbaka till Böle. Syftet med järnvägsslingan är att minska trafikrusningarna mellan Böle station och centralstationen i Helsingfors.

Planeringsprojektet, som inleddes för fem år sedan, omfattade bland annat borrningar i berggrunden samt planeringen av stationer och trafikförbindelser.

Investeringskostnaderna för projektet är uppskattningsvis 1,3 miljarder euro, men priset påverkas ännu av när byggprojektet genomförs. Byggandet beräknas ta tio år.

Planeringen av Centrumslingan kostade 35 miljoner euro. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03