Planerat datacenter i Oitans oroar: "Värdefulla sjöar och marker hotas av girighet"

Matti Oksanen och Antti Kauhala är oroade för att marker som används för rekreation och jordbruk hotas av ett datacenter. Bild: Timo Kari

Esbo stads och Fortums planer på ett datacenter för spillvärme väcker oro hos invånare i norra Esbo. Mark som används för jordbruk och friluftsliv hotas av datacentret på nästan 200 000 kvadratmeter.

Vi träffar Matti Oksanen och Antti Kauhala en smällkall förmiddag i Oitans. Oksanen är bosatt i Oitans medan Kauhala har sina bopålar en bit ifrån, i Träskända i Esbo. De är oroade för Esbo stads och...