Planer på tågbana till Kirkenes väcker ont blod bland samer

Sametingets ordförande Tiina Sanila-Aikio befarar att Ishavsbanan kommer att smula sönder renarnas betesmarker i det samiska hembygdsområdet.Bild:

Den planerade tågbanan från Rovaniemi till Kirkenes i nordöstra Norge väcker motstånd bland samerna. På Sametinget befarar man att planerna kommer att undergräva den traditionella samiska renskötseln.