Planer på tågbana till Kirkenes väcker ont blod bland samer

Sametingets ordförande Tiina Sanila-Aikio befarar att Ishavsbanan kommer att smula sönder renarnas betesmarker i det samiska hembygdsområdet.Bild:

Den planerade tågbanan från Rovaniemi till Kirkenes i nordöstra Norge väcker motstånd bland samerna. På Sametinget befarar man att planerna kommer att undergräva den traditionella samiska renskötseln.

Trafikverket har på uppdrag av Kommunikationsministeriet gjort en utredning om möjligheterna att bygga en Ishavsbana från Uleåborg antingen via Rovaniemi eller via Kemijärvi till Kirkenes. Kostnaden för den föreslagna bansträckningen till Kirkenes uppskattas till cirka 2,9 miljarder euro. Utredningen, som publicerades i fredags, fick genast mothugg från samiska representanter.

– Samernas synpunkter har förbisetts helt och hållet i utredningen. Då planeringen av Ishavsbanan pågick i somras i fjol fick vi läsa om planerna i riksmedierna. På vår uttryckliga begäran har vi blivit hörda av myndigheterna, men med den här snäva tidtabellen fanns det inte tid att beakta projektets inverkan på samernas livsvillkor, säger Sametingets ordförande Tiina Sanila-Aikio.

Inom det samiska hembygdsområdet höjs nu allt fler röster som motsätter sig infrastrukturprojektet. Samerna befarar att investeringen kommer att fragmentera renarnas betesmarker.

– Ifall Ishavsbanan förverkligas, kommer den att klyva betesmarkerna för sex olika renbeteslag, vilket försvårar samernas traditionella renskötsel, säger Sanila-Aikio.

Tiina Sanila-Aikio, ordförande, Sametinget

Hon anser att det blir svårt för renarna att röra sig fritt efter årstidernas växlingar ifall betesmarkerna omgärdas av staket som ska omsluta tågbanan. Det kan leda till en situation där renarna kommer att hålla sig på ett och samma ställe, uppger Sanila-Aikio.

– Förutsättningarna att försörja sig som renskötare kommer att minska drastiskt ifall tågbanan blir verklighet. Min man jobbar som renskötare. Vad ska han jobba med i framtiden? Ska han bli konduktör på tåget, frågar Tiina Sanila-Aikio retoriskt.

Utöver renskötseln kommer tågbanan också att bana väg för nya investeringar i gruvindustrin.

– Vi vill inte ha ett nytt Talvivaara här i det samiska hembygdsområdet. Se hur det har gått på övrigt håll i norra Finland. Vi har hittills lyckats avvärja sådana miljöhot i Utsjoki och Enontekis där det har existerat planer på att påbörja gruvdrift, säger Sanila-Aikio.

Hur har planerna tagits emot av de samer som är bosatta i Norge?

– De lokala renskötarna delar samma oro som vi. Och så befarar de att den planerade utvidgningen av hamnen i Kirkenes kommer att ha en destruktiv inverkan på laxbeståndet i Neidenälven, säger Sanila-Aikio.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22