Planer på att utvidga naturskyddet i Kvarken möter hård kritik

Stömmingsbådan i södra Kvarken hör till Malax kommun. Kvarkens skärgård fick Unescos världsarvstatus för elva år sedan Bild: Johannes Tervo

Miljöministeriet vill utvidga Kvarkens naturskyddsområde men planerna möter starka protester hos lokalbefolkningen som anser att man inte lyssnat på deras åsikter.

– Jag har totalt mist förtroendet för myndigheterna när det gäller naturskyddsstatus. Det blir hela tiden svårare och svårare att idka primärnäringarna i de här områdena.Det säger Johan Håkans, ordför...