Planer för 14-våningshus invid Mannerheimvägen fick grönt ljus

De högsta husen ska finnas i planeringsområdets norra del och bilda en slags port in i området. Bild: Inaro

Planen för bostäder för 2 000 personer går vidare.

Stadsmiljönämnden i Helsingfors ger klartecken för förslaget till ny detaljplan för det nya bostadsområdet Hoplaxporten i ändan av Mannerheimvägen.Avsikten är att de hus som finns i området rivs. Här...