Planen för Sökö udd har fått nytt liv

Hur ska området vid Sökö udd i framtiden se ut?Bild: Leif Weckström

Planeringen för hur Sökö udd i framtiden ska se ut fortsätter. Den omtvistade planen i Esbo väcker diskussion och stadsstyrelsen har beslutat att återremittera planen till stadsplaneringsnämnden.

I januari beslöt stadsplaneringsnämnden i Esbo att förkasta förslaget om att bygga småhus och mindre höghus på Sökö udd. Esbo stadsstyrelse är av annan åsikt och vill att det ska vara möjligt att bygga småhus, men inte höghus. Stadsstyrelsen ansåg att planen om Sökö udd måste beredas på nytt så att stadens invånare och de berörda har möjlighet att säga sitt om planen. Stadsstyrelsen var inte enig om en återremittering. SDP:s, De grönas och Vänsterförbundets representanter förlorade i omröstningen med 6 mot 9.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Markku Markkula (Saml.) ska kommunaltekniken byggas betydligt lättare, vilket betyder att det nuvarande vattenandelslagets nät utnyttjas och att gatorna på området byggs bara enligt stadens normer.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22