Planen för Sökö udd har fått nytt liv

Hur ska området vid Sökö udd i framtiden se ut?Bild: Leif Weckström

Planeringen för hur Sökö udd i framtiden ska se ut fortsätter. Den omtvistade planen i Esbo väcker diskussion och stadsstyrelsen har beslutat att återremittera planen till stadsplaneringsnämnden.