Planen för Sökö udd har fått nytt liv

Hur ska området vid Sökö udd i framtiden se ut? Bild: Leif Weckström

Planeringen för hur Sökö udd i framtiden ska se ut fortsätter. Den omtvistade planen i Esbo väcker diskussion och stadsstyrelsen har beslutat att återremittera planen till stadsplaneringsnämnden.

I januari beslöt stadsplaneringsnämnden i Esbo att förkasta förslaget om att bygga småhus och mindre höghus på Sökö udd. Esbo stadsstyrelse är av annan åsikt och vill att det ska vara möjligt att bygga småhus, men inte höghus. Stadsstyrelsen ansåg att planen om Sökö udd måste beredas på nytt så att stadens invånare och de berörda har möjlighet att säga sitt om planen. Stadsstyrelsen var inte enig om en återremittering. SDP:s, De grönas och Vänsterförbundets representanter förlorade i omröstningen med 6 mot 9.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Markku Markkula (Saml.) ska kommunaltekniken byggas betydligt lättare, vilket betyder att det nuvarande vattenandelslagets nät utnyttjas och att gatorna på området byggs bara enligt stadens normer.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46