Planen: Då ska EU införa coronapass

Så här tänker sig EU-kommissionen att deras ”gröna digitala certifikat” kan se ut. Arkivbild. Bild: Wiktor Nummelin/TT

Den 1 juli hoppas EU ha sina "coronapass" på plats för att underlätta resandet under pandemin. Medlemsländerna är nu redo för förhandlingar med EU-parlamentet.

De 27 EU-ländernas Brysselambassadörer enades på tisdagen om sin syn på EU-kommissionens så kallade "gröna digitala certifikat".

"Det är av största vikt för våra medborgare, våra samhällen och våra ekonomiers återhämtning. Jag välkomnar det här första steget. Det visar att vi är redo att engagera oss konstruktivt", säger António Costa, premiärminister i ministerrådets ordförandeland Portugal, i ett pressmeddelande.

Certifikaten är till för att alla EU-medborgare och invånare i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein på ett enkelt lätt ska kunna visa upp om de blivit vaccinerade, lämnat ett negativt covid-19-test eller rentav nyligen varit sjuka.

Alla EU-instanser betonar att det inte rör sig om någon resehandling i sig. Man måste inte ha ett certifikat för att få resa. Däremot är förhoppningen att certifikaten ska underlätta för resandet med jämbördiga och likartade uppgifter. Samtidigt är det fortsatt upp till varje medlemsland att bestämma över vilka krav eller restriktioner man anser sig ha behov av på grund av hälsoläget.

I slutet av april väntas även EU-parlamentet ena sig om sin syn på certifikaten, varpå slutförhandlingar kan inledas i början av maj. Målet är sedan att certifikaten formellt ska vara i bruk från den 1 juli.

EU-kommissionen har föreslagit införandet av ett digitalt grönt certifikat för resande inom EU. I certifikatet ska finnas uppgifter om vaccinering, tester och tidigare covid-19-sjukdom.

Certifikatet ska gälla i alla EU-länder och även vara möjligt att införa för Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein. Det ska vara gratis, finnas i både digital form och på papper och kunna utfärdas på alla officiella EU-språk.

Den som ännu inte vaccinerats ska ändå kunna använda certifikatet för att exempelvis bevisa att man nyligen blivit testad eller redan haft covid-19.

Vaccineringsuppgifterna ska främst gälla för de vaccin som blivit allmänt godkända av EU:s läkemedelsmyndighet EMA. För den som fått ett annat vaccin – exempelvis från Ryssland eller Kina – blir det upp till medlemsländerna att avgöra om det ska godkännas eller inte.

Om EU-länderna och EU-parlamentet godkänner förslaget kan certifikaten börja användas från den 1 juli.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning