Pixnekliniken hotad - kommuner vill inte binda sig

I Malax finns Finlands enda anstalt för svenskspråkig missbrukarvård. Den kan vara historia redan nästa år.

David Björkström dödförklarades i januari i fjol efter en större dos heroin. Han saknade puls och återupplivningsförsöken gav inte resultat. Ändå vaknade han upp.

– Min kompis dunkade mig på bröstet och jag vaknade till, säger Björkström.

I dag är han 22 år gammal och har nyss avslutat sin månadslånga behandling på Pixnekliniken i Malax. För Björkström fanns det inga alternativ sedan Tolvis center för unga missbrukare lades ned häromåret.

Öppenvård räckte inte

– Gemenskapen på Pixne är helt otrolig. Pixne betyder allt för mig. Jag skulle inte ha lyckats om jag inte hade kommit hit, säger Korsholmaren David Björkström som får medhåll av ytterligare två tidigare missbrukare, en kvinna i 50-årsåldern från Nyland och en man i 40-årsåldern från Österbotten.

– Visst är jag tvåspråkig. Men det är mycket lättare att tala ut här när jag får göra det på mitt modersmål, säger kvinnan som inte tycker att den öppna vården i hemkommunen hjälpt tillräckligt mycket.

Mannen i 40-årsåldern håller med:

– Det är bara här på Pixne som jag kan komma i kontakt med mina känslor på ett sätt som jag aldrig gjort förut.

De tre som ställer upp på intervju är rätt typiska exempel för den problematik man brottas med på Pixnekliniken. Människor som blivit beroende av alkohol och droger och som senare vaknat upp på egen hand eller med hjälp av vänner och släkt – för att antingen välja livet eller att sakta dö bort i sitt beroende.

Årsbudget 450 000 euro. En tredjedel täcks av kommunernas årsavgift på 2,90 euro per svenskspråkig (summan kan användas upp som vård). Resten täcks av vårdavgifter.

Kommunerna kan köpa vård även utan att ha betalt årsavgift. Då är vårddygnet dubbelt så dyrt (218 euro jämfört med 109 euro).

Pixnekliniken har 5,5 anställda och tolv platser. Vårdtiden är minst en månad lång. USM (Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård) som driver stödboende med eftervård har tre anställda och tio platser. Boendetiden är från någon månad till ett år.

"Ölen smakar Pixne"

De har behövt ett totalt uppbrott från sina gamla liv, för att bli kvitt sitt beroende men också för att få hjälp i att staka upp ett spår inför framtiden.

Alla tre har fallit tillbaka till missbruk efter den första perioden på Pixne. Men redan då "smakar ölen Pixne", som de uttrycker det. Och efter ytterligare ett par behandlingar på Pixne kombinerat med en eller flera perioder på det närliggande stödboendet kan de fortsätta sina drogfria liv.

Missbruket är dock en sjukdom som man aldrig blir kvitt, säger Tore Lund, enhetschef på Pixnekliniken.

– Det är som diabetes eller hjärtproblem. Man måste behandla sjukdomen för att den inte ska ta över. Kommunernas beroendecenter, missbrukarkoordinatorer eller kamratföreningen är viktiga då.

"Katastrofalt"

Nu ligger ett akut hot över Pixnekliniken som upprätthålls av Kårkulla samkommun. Allt färre medlemskommuner betalar den frivilliga årsavgiften. I fjol gick verksamheten 66 000 euro back och i år verkar minuset bli dubbelt så stort.

Veronica Hertzberg, Kårkullas styrelseordförande, är orolig:

– Läget är katastrofalt. Nu måste vi ta en allvarlig diskussion med kommunerna.

Förra veckan bestämde styrelsen sig för att bjuda in kommunerna till träffar.

– Vi vill veta hur de ordnar sin missbrukarvård på svenska, säger Hertzberg som påpekar att det är bråttom.

Om drygt en månad möts Kårkullafullmäktige för att diskutera budgeten. I dag har man sex betalande medlemskommuner samt fem åländska kommuner. Men de betalande kommunerna kan minska ytterligare nästa år.

Finns det en risk att ni tvingas lägga ned Pixnekliniken?

– Det är för tidigt att svara på den frågan, säger Veronica Hertzberg.

Eva Marander, verksamhetsledare för stödboendet, går så långt att hon uppmanar kommunerna att fundera på konsekvenserna av en framtid utan svenskspråkig missbrukarvård.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning