Piratpartiets nya ordförande: "Jag är alltid glad efter ett fullmäktigemöte"

Petrus Pennanen ska lotsa Piratpartiet till framgång i vårens riksdagsval. Bild: Richard Nordgren

Från att ha varit ett parti som enbart koncentrerar sig på upphovsrättsliga frågor vill Piratpartiet nå ut till en bredare publik med ett mångsidigare program. – Vi ska ta en plats i riksdagen i vårens val, säger den nya ordföranden Petrus Pennanen.

För två veckor sedan utsågs helsingforsaren Petrus Pennanen till ny ordförande för Piratpartiet. Pennanen är doktor i kärnfysik från Helsingfors universitet har tre ledord som genomsyrar hans liv.

– För mig betyder frihet, förnuft och kärlek allt, säger Pennanen när vi träffar honom på ett café på Kaserntorget i Helsingfors.

Han har varit aktiv i partiet sedan 2008 och valet för honom var klart. Han vill vara aktiv i ett parti som inte bär på några ideologiska barlaster.

– I början var vi ett parti som bara koncentrerade oss på upphovsrättsfrågor och datafrågor, men under de senaste åren har vi insett att vi måste börja engagera oss i frågor som berör väljarnas vardag konkret. Jag var en person som gnällde ofta i sociala medier i stället för att engagera mig och därför deltog jag också i kommunalvalet 2012. Då var resultatet blygsamt, men 2017 blev jag invald med 1 378 röster i Helsingfors stadsfullmäktige, säger Pennanen.

Han beskriver det politiska engagemanget i fullmäktige som intressant och givande.

– Jag tycker att man kan påverka – bara man är social och vågar tala inför åhörare. Bara man har en agenda och en klar tanke om vad man tycker att är viktigt så brukar det sluta bra. Men det är klart att som representant för ett rätt så nytt parti tvingas du kavla upp ärmarna rejält. Jag är alltid glad efter ett fullmäktigemöte. Demokratin i Helsingfors fungerar och jag upplever dialogen mellan partierna som konstruktiv.

Bild: Richard Nordgren

Det finländska valsystemet gör att små partier utan riksdagserfarenhet brukar ha svårt att ta en plats i finrummet på Arkadiabacken. Pennanen tycker att hela Finland borde bestå av ett valdistrikt.

– I förra valet fick partiet 0,85 procent av rösterna och med ett valdistrikt skulle jag ha blivit invald i förra valet. Om Finland skulle vara ett valdistrikt så skulle det vara rättvisare. Tröskeln är för hög för att bli invald och baserar sig ju inte på ett faktiskt stöd. Det är också lite synd att vi så sällan får utmana etablerade partier i debatter.

Piratpartiets mål är att ta en plats i riksdagen med ett mandat från Helsingfors valkrets.

– För att ta en plats i riksdagen krävs att vi är i valförbund med ett eller två partier. Får vi tillsammans drygt 13 000 röster så kommer vi in. I förra valet fick vi 5 000 röster tillsammans med liberalerna så ribban måste ställas högre.

Hur ska klimatförändringen stoppas?

– På ett lokalt plan tycker jag att användning av stenkol måste upphöra och i stället producera fjärrvärme med kärnkraft, som ska produceras med torium i stället för uran. Solkraft, kärnkraft och vindkraft är min lösning. Vi måste minska köttätandet så att man på ytan som tidigare använts för boskap skulle kunna plantera träd som skulle binda växthusgaser. Däremot tycker jag inte staten att ska stödja köp av elbilar. Vi har redan lägre skatt för elbilar.

Behöver Finland arbetskraftsinvandring?

– Ja. Som företagare har jag märkt att vi har brist på arbetskraft inte minst i it-branschen och inom vården. Vi behöver fler händer. Jag tycker inte att staten ska välja vem som kommer in på arbetsmarknaden utan det jobbet ska skötas av företag och kommuner. För övrigt anser vi i Piratpartiet att människovärdet är inte något man ska diskutera och flyktingar ska få hjälp. Vi har jobbat för att papperslösa ska ha rätt till hälsovårdstjänster. Den är en fråga om trygghet som berör alla.

Ska hela Finland vara befolkat?

– Det är orealistiskt. Fördelningen av statsandelarna är djupt orättvis. Det är ju inte så att huvudstadsregionen har en charmoffensiv i bygderna, men trots det flyttar nästan 10 000 människor bara till Helsingfors varje år. Det är helt förståeligt när jobben finns här. Jag förstår också dem som vill bo på landet, men vi kan inte skjuta in hur mycket pengar som helst för att hålla landsbygden levande.

Bör hälsovården privatiseras i högre grad så att städer och kommuner köper tjänster av privata bolag?

– Tidigare ansåg jag att hälsovården borde privatiseras i allt högre grad i Finland, men efter att jag vistats i USA har jag ändrat åsikt. Där betalar du dyrt för en vård som kanske inte uppfyller kraven. Jag anser att den offentliga vården håller hög klass i Finland och den ska vi bevara. Hälsovården måste vara tillgänglig för alla – oberoende av social status eller tillgång till pengar.

Ska användare av droger straffas hårdare?

– Nej! Tvärtom. Jag anser att kannabis borde legaliseras och användning av annan narkotika avkriminaliseras. Man borde också kunna använda preparat för olika terapier. De hårda drogerna importeras av kriminella gäng som tvingar kunder att begå brott för att finansiera användningen. Det är en ond spiral som vi måste komma ifrån, säger Pennanen.

Bild: Richard Nordgren

Ålder: 46

Karriär: Doktor i kärnfysik från Helsingfors universitet. Vd för it-företaget leiki.com. Piratpartiets ordförande.

Familj: Nej.

Bor i: Ulrikasborg.

Kör: En Mercedes herrgårdsvagn, men jag kör väldigt sällan.

Äter gärna: Grönt och fisk.

Dricker gärna: Japanskt te.

Hobby: Att jogga.

Lyssnar på: Modern klassisk musik, elektronisk musik och opera.

Senast lästa bok: Ett seriealbum om medeltiden i Frankrike.

Senast sedda film: Donbass på Kärlek & Anarki-festivalen.

Favoritresmål: Lower East Side i New York och den japanska landsbygden.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning