Piratbalett med slavmarknad och harem

Maria Kochetkova och Michal Krcmárs i ett av baletten Piratens (Le Corsaire) mest kända dansnummer. Bild: Roosa Oksaharju

Baletten Piraten – Le Corsaire för oss till en ottomansk hamnstad med harem och slavmarknad. Uppsättningen är trogen dramat och traditionen.

Till de traditionella baletter som lever kvar hör den senromantiska sjörövarbaletten Piraten – Le Corsaire. Utanför Ryssland är den en raritet som ett helt sceniskt verk. Den version som levt vidare t...