Pinsamt självmål av regeringen

Idrottsföreningarnas kris kommer förstås att ha enorma efterverkningar för hela samhället. Inte minst folkhälsan.

Under de senaste fjorton femton månaderna har idrottsföreningarnas verksamhet tidvis varit kraftigt begränsad. Föreningsverksamheten för barn, unga och vuxna har i långa perioder varit lagd på is på g...