Pihlajalinna köper Doctagon för över 30 miljoner

Doctagons vd Stefan Wentjärvi säger att Doctagon kommer att fortsätta sitt engagemang för att hitta en bestående modell för den finlandssvenska välfärden. Bild: Richard Nordgren

Vårdjätten Pihlajalinna köper vårdbolaget Doctagon med en riktad emission värd cirka 30 miljoner euro. Doctagon kommer att fortsätta sina strävanden att utveckla en tvåspråkig välfärdslösning.

Vårdjätten Pihlajalinna och vårdbolaget Doctagon kom på söndagen överens om ett aktieutbyte där Pihlajalinna får hela Doctagons aktiestock från dess nuvarande ägare. Pihlajalinna genomför en så kallad riktad aktieemission till Doctagons ägare, som får 2 006 989 nyemitterade Pihlajalinnaaktier till ett värde av 15 euro per aktie i utbyte mot aktierna i Doctagon. Köppriset för Doctagon blir därmed 30 105 000 euro. De närmare två miljoner nyemitterade aktierna motsvarade ungefär 10 procent av Pihlajalinnas alla aktier innan nyemissionen genomfördes.

Doctagons vd Stefan Wentjärvi säger att affären kommer att betyda ett betydligt bredare sortiment för Doctagons kunder än man tidigare haft.

– Verksamheten kommer att fortsätta som precis tidigare, bara att vi får bredare axlar och ett bredare sortiment. Ur kundernas perspektiv kommer det här absolut att vara en mycket bra lösning, säger Wentjärvi.

Doctagon erbjuder en så kallad ansvarsläkartjänst för kommuner, som bland annat har premierats av Läkarförbundet. Den här tjänsten ser Wentjärvi som något som kan tillämpas också inom Pihlajalinnas verksamhet och att de tillsammans kan utöka marknadspotentialen. Liknande tongångar hördes också från Pihlajalinna när affären blev offentlig.

– Doctagon är ett utmärkt tillägg till Pihlajalinnas verksamhet. Det finns starka bevis för effektiviteten i bolagets ansvarsläkartjänst för kommuner. Modellen är en klar konkurrensfördel för Pihlajalinna, och den skapar en betydande tillväxtpotential, säger Pihlajalinnas vd Joni Aaltonen i ett pressmeddelande.

– Doctagon är också en betydande aktör i tvåspråkiga kommuner, tillägger Aaltonen.

"Vi aktiverar oss"

Doctagon har varit en initiativtagare till diskussionen och arbetet kring att försöka hitta tvåspråkiga lösningar som också kan garantera vård på svenska efter vårdreformen. Enligt Wentjärvi kommer affären med Pihlajalinna endast att stärka det här arbetet.

– Det här är ju egentligen en del av det. Den här tvåspråkiga välfärdstanken vi har haft, förutsätter ju att man har en bred kompetens för att klara av alla de tjänster som det kommer att finnas behov för i framtiden, säger Wentjärvi.

Han säger att de tittat på vilken typ av finansiell styrka och vilka typer av kompetenser som behövs. Wentjärvi säger att Pihlajalinna också har en bakgrund där de har tänkt på samarbete med kommuner och den offentliga sektorn.

– Pihlajalinna är intresserade av att stärka de tvåspråkiga regionernas lösningar, och de vill uttryckligen göra ett samarbete med Doctagon. Så det är inte så att vi drar oss bort från den tvåspråkiga väldfärdstanken, utan tvärtom aktiverar vi oss.

Wentjärvi säger att arbetet med att få en bestående modell för den finlandssvenska välfärden är något han med glädje vill fortsätta med. Han framhåller också att bakgrundsfigurerna i Doctagon inte kommer att försvinna någonstans.

– Vi står absolut fast i vårt engagemang att etablera en tvåspråkig välfärdslösning.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning