Pianisten Henrik Järvi trampar upp igenvuxna stigar i Selim Palmgrens fotspår

Henrik Järvi utforskar den pianistiska traditionen genom Selim Palmgrens produktion. Bild: Nils Sandman/Pressbild

Henrik Järvi slår ett slag för att uppmärksamma en av 1900-talets tongivande profiler, pianisten och tonsättaren Selim Palmgren.

Selim Palmgrens (1878–1951) undanskymda plats i den finländska musikhistorien har med jämna mellanrum påtalats och röster har höjts för att låta framföra hans musik i högre grad. Samtidigt...