Balkongbasilikan är slow-tv som bäst

"Att lägga frön i jorden är ju ett slags utmärkt slow-tv; det händer något litet hela tiden över en lång tidsperiod."

När jag började skriva den här kolumnen för några år sedan diskuterade jag med cheferna om att den skulle handla om det lokala livet i Helsingfors, eftersom det kändes som att en tidning som heter jus...