Peter Vesterbacka bygger Eurasiens hjärta

Peter Vesterbacka, som HBL iintervjuade för ett par veckor sedan, har nu undertecknat en avsiktsförklaring om en järnvägstunnel till Tallinn.Bild: Niklas Tallqvist

Järnvägstunneln mellan Helsingfors och Tallinn tog ett steg närmare fullbordan på lördagen. Då undertecknas en avsiktsförklaring mellan utvecklingsbolaget Finest Bay Area, Pöyry, A-Insinöörit och Fira. Projektet är lokalt, men implikationerna globala.