Peter Östman vill sänka tröskeln för vargjakt

Den här vargen är fotograferad på djurparken i Etseri.Bild: Roni Rekomaa

Riksdagsledamot Peter Östman (KD) vill underlätta jakten på varg. Östman överlämnade på tisdagen en åtgärdsmotion som föreslår att klassificeringen av vargen som ett ytterst utrotningshotat djur ska ändras.

Enligt Peter Östman borde regeringen vidta åtgärder för att tillåta stamvårdande jakt på varg i hela landet. Detta skulle förutsätta att vargen flyttas från EU:s Naturvårdsdirektivs bilaga IV till bilaga V, vilket innebär att vargen inte längre skulle kräva särskilt skydd. Som det nu är hör vargen till bilaga V i renskötselområdet i norra Finland men till bilaga IV i övriga Finland, vilket innebär att jakten på varg är strikt reglerad och kräver undantagslov.

– Problemen med vargflockar som stryker omkring i tätbebyggda områden har ökat, vilket aktualiserar frågan, säger Östman.

Östman påminner att det för tillfället rör sig ett flertal vargflockar i Åboland och Österbotten. Vargar har påträffats bland annat i Kurikka och Nykarleby.

– Det hjälper inte att skrämma vargarna till grannkommunen. För att råda bot på problemet måste det fällas ett större antal vargar. Annars fördubblas problemet nästa höst, när vårens valpkullar föds och börjar skapa sitt revir, säger Östman i ett pressmeddelande.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning av vargpopulationen fanns det 150–180 vargar i Finland i fjol.

Ledamot Östmans åtgärdsmotion undertecknades av ledamöterna Mats Nylund (SFP), Reijo Hongisto (Sannf), Lasse Hautala (C), Kari Kulmala (Blå), Susanna Koski (Saml) och Pertti Hakanen (C) i riksdagens Jord- och skogsbruksutskott.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22