Så motiverar Anna-Maja Henriksson beslutet att skjuta upp valet

Justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att förutsättningarna för att ordna ett hälsosäkert kommunalval är många fler i juni än i april. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Fram till fredagsmorgonen hade Institutet för hälsa och välfärd ansett att kommunalvalet ska gå att ordna hälsosäkert i april. Den bedömning institutet gav justitieminister Anna-Maja Henriksson och partisekreterarna i samband med fredagens möte kom som en överraskning.

Beslutet att skjuta upp kommunalvalet var svårt och personligen tungt att fatta, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

På fredagsmorgonen anlände hon till ett möte med partisekreterarna och ministeriets tjänstemän i tron att valet skulle ske den 18 april. Hon hade endast en fråga som fortfarande var oklar: hur medborgarna skulle kunna rösta i områden som eventuellt kunde omfattas av rörelserestriktioner under valdagen.

– Institutets lägesbedömning hade under alla möten fram till dess varit att valet ska gå att ordna på ett hälsosäkert vis i april, men i fredags var bedömningen en annan. Coronaläget har försämrats märkbart och tidpunkten för valet såg dålig ut, säger Henriksson.

Då institutets hälsosäkerhetschef Mika Salminen under fredagsmorgonen presenterade prognoser för hur Finlands smittsiffror kunde se ut om inga nya åtgärder vidtas förändrades mötesagendan. Men Henriksson betonar att det inte var en enskild siffra som fick henne och partisekreterarna att fatta beslutet om att skjuta upp valet.

– Den lägesbild vi fick i fredags var mycket allvarligare än de institutet dittills hade kommit med. Många har tyckt att vi fattade plötsliga beslut, men också jag gick fram till fredagen i tron att valet skulle gå att ordna som planerat, säger Henriksson.

– Institutets lägesbedömning stod ändå inte ensam för att vi beslutade som vi gjorde. Många olika saker och bedömningar ledde till slutsatsen att riskerna med att hålla ett val i april blev för stora. Det allra sämsta skulle ha varit att bli tvungna att ställa in valet i sista stund, säger Henriksson.

Fördelar med att ordna val i juni

Att skjuta upp valet är enligt Henriksson inte en bra lösning, men det är ändå den bästa lösningen av alla de dåliga som fanns att välja mellan.

Justitieministeriet hade tillsammans med institutet länge arbetat för att möjliggöra en hälsosäker valdag. Bland annat hade instruktioner skickats ut till kommunerna om plexiglas, städning och munskyddsprinciper i vallokalerna.

Henriksson frågar sig ändå om medborgarna hade känt sig trygga med att gå till vallokalerna, speciellt i kraftigt virusdrabbade områden.

– Även om jag önskar att valet hade gått att ordna som planerat, så ser jag också fördelar i att vi nu skjuter upp det, säger hon.

I juni bedöms virusläget vara bättre i landet, en märkbart större andel av befolkningen är då vaccinerad och sannolikt är möjligheterna att rösta utomhus också bättre.

Henriksson poängterar att den förlängda förhandsröstningen också gör det möjligt för många av dem som är isolerade på grund av coronaviruset att ändå kunna rösta. Normalt har förhandsröstningen pågått i en vecka, men den förlängs nu till två veckor.

– I vanliga fall är personer som av myndigheter sätts i isolering isolerade i tio dagar, så genom att förlänga förhandsröstningen ökar också deras möjligheter att få rösta, säger Henriksson.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning