Personligt men inte intimt om att vara fältkirurg

Reproduktioner. Christian Langenskiölds verk Archeological Finds: Artillery Shells och Trompe L'oeil #1 är utställda i Forum Box till och med den 5 december. Bild: Anna Autio

Christian Langenskiölds pågående soloutställning Marionette på Forum Box är ett ypperligt exempel på hur stor skillnad det kan vara mellan att se fotografier på en skärm jämfört med i verkligheten.

Bildfiler förmedlade via internet kan ibland ha en wow-faktor som inte bara dämpas utan till och med helt avklingar då de betraktas i fysiskt format. Det färggranna och uppenbart vackra begär uppmärks...