Personliga ord vid jordfästningar

Bild: Jussi Nukari

Inte ett ord om den döda?