Personliga ord vid jordfästningar

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Inte ett ord om den döda?

Mitro Repos repliker vid jordfästningar har väckt anstöt. Själv minns jag gärna med vilken respekt han förhöll sig till min vän Larissa Kudinoff, kyrkvaktmästare vid Hangö ortodoxa kyrka. Tack vare hans ekumeniska inställning fick hennes grav på lutherska nya begravningsplatsen äntligen ett kors och en vacker ritual med välsignelse och personliga varma minnen.

Den lutherska prästen bedyrade däremot efter min mors begravning för oss besvikna sörjande, som hade berättat om henne, att den uttryckliga regeln var att undvika personligt betingade utsvävningar. "Det är varken vår uppgift eller kyrkans över huvud taget". Det väsentliga är att ha Guds ord att ge.

Men inte ett ord om den döda?

Ingalill Österberg Helsingfors

Så lyckas du vid köp av däck

Här är Euromasters tipslista med fem punkter. 15.10.2018 - 10.18