Personalbrist på dagis oroar föräldrar i Helsingfors: "Tas inte på allvar"

Samtidigt som Helsingfors stad vill att fler barn omfattas av småbarnspedagogiken råder det personalbrist på många daghem. För att barnen ska ha en så stark trygghetskänsla som möjligt önskar föräldrar långvariga anställningsförhållanden, dagispersonalen i sin tur vill ha bättre löner.

– Vi har länge haft en väldigt bra situation med långvarig och erfaren personal. Vi är också nöjda med den nuvarande personalen, men på grund av olika omständigheter har daghemmet några obesatta platser, säger Susanna Björkell.

Hennes barn går i daghemmet Rastis i Nordsjö där det på husnivå finns tillräckligt med personal, men de anställda är ojämnt fördelade mellan de olika dagisgrupperna.

– Om grupperna vill gå till biblioteket eller på en utflykt måste de låna in någon anställd från en annan grupp, annars är de väldigt bundna till daghemmet. Det kräver väldigt mycket flexibilitet och planering av de anställda. Som föräldrar undrar vi förstås hur allting ska gå ihop och fungera.

På Helsingfors stads rekryteringssajt finns 33 arbetsannonser inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Enligt Björkell, som är aktiv i daghemmets föräldragrupp, känns det olyckligt att rekryteringarna pågår samtidigt som barnen börjar i dagis. Barnen kan känna sig otrygga om det förekommer stora omsättningar i dagispersonalen.

– Det skulle vara så viktigt att barnen får komma till en trygg grupp där ledarna är desamma som jobbar på daghemmet under hela året.

Susanna Björkell och andra föräldrar vars barn går i dagis i Helsingfors vill att personalbristen tas på allvar. Saga Björkell står på händerna medan Martin Hörhammer och Helga Björkell håller i henne. Bild: Karl Vilhjálmsson

Höga ambitioner

Medan läget i Rastis är rätt så bra utgör personalbristen ett stort problem på många andra daghem i staden. För föräldrarna känns situationen ologisk i och med att Helsingfors gått in för att bjuda 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik i veckan för alla stadens barn som fyllt 5 år.

– Det finns en ny nationell läroplan och det förs fram hur viktig småbarnspedagogiken är – den ska till och med göras delvis gratis. Men samtidigt känns det som att personalfrågan inte tas på allvar. Jag är ganska orolig för situationen. Planerna är ambitiösa men så finns det inte personal som kan förverkliga ambitionerna, säger Björkell.

I slutet av juni godkände riksdagen den nya lagen om småbarnspedagogiken, som träder i kraft den första september. Den nya lagen ska förbättra småbarnspedagogikens kvalitet genom att personalens utbildningsnivå höjs och yrkestitlarna förtydligas.

Den vikarierande chefen för småbarnspedagogiken i Helsingfors, Mia Ahlskog, bekräftar att staden har flera rekryteringar på gång för verksamhetsåret. Hon säger att det är framför allt barnskötare som staden är ute efter.

– Vi rekryterar hela tiden, det är inget nytt med det utan det har varit så här också tidigare år, säger Ahlskog.

Stadens beslut att erbjuda delvis gratis småbarnspedagogik till alla femåringar förväntas inte ha några dramatiska effekter för stadens svenskspråkiga daghem.

– På svenska sidan ser vi inte någon stor barnökning på det sättet eftersom vi haft en ganska hög procent av barnen i småbarnspedagogiken sedan förut.

Stor brist på barnskötare

Enligt Ahlskog har läget förbättrats efter att Helsingfors fick en egen utbildning för barnträdgårdslärare. Däremot råder det fortfarande stor brist på barnskötare.

– Barnträdgårdslärarutbildningen har hjälpt massor. Det märker vi alldeles tydligt på våra daghem och det är vi väldigt glada över. Vad kommer till barnskötarna så funderar vi ständigt med Prakticum hur vi ska göra. Vi har också läroavtalselever vid våra daghem så vi utbildar dem tillsammans med Kredu (Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby).

Några snabba lösningar till personalbristen har hon inte men gissar att lönen kan vara en avgörande faktor för många.

I april diskuterades småbarnspedagogiken och de anställdas löner i samband med protesten mot den nya lagen. Sedan dess har Vanda höjt barnträdgårdslärarnas löner och infört en del extra bonusar för att locka behörig personal till daghemmen. Helsingfors och Esbo har meddelat att städerna förhandlar om dagispersonalens löner under hösten.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00