Personalbrist äventyrar våra rättigheter

Den senaste tiden har personalbristen inom vård och omsorg lyfts upp i medier. Det tycker vi är bra. HBL skrev om personalbristen inom Kårkulla den 14 september och Kårkullas fullmäktige ska i oktober ta ställning till samkommunens budget som innehåller ett förslag om höjda löner för vårdare.

Steg för steg är en förening för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Våra medlemmar är brukare av Kårkullas och andra serviceproducenters tjänster. På grund av vår funktionsnedsättning behöver vi olika former av stöd för att kunna ha ett bra liv. Vi kan behöva hjälp i vårt hem, stöd och handledning i vardagen och anpassad sysselsättning. En del av oss behöver stöd mer eller mindre dygnet runt.

Det är vi som drabbas när det görs besparingar och det finns för lite personal. Om personalen har det bra har vi det bra. Om personalen hade högre löner och bättre arbetsvillkor skulle fler söka sig till och stanna kvar inom specialomsorgen och de som arbetar inom branschen skulle ha mera energi och motivation.

Personalbrist, stress och osäkerhet gör att vår service lider. Vi kan inte göra vad vi vill på vår fritid när det inte finns personal som kan följa oss. Vi kan inte planera vår dag när vi inte vet när och hur vi får stöd av personalen. Och i värsta fall blir vi utan stöd och viktiga vardagliga sysslor blir ogjorda. Det behövs mer personal på våra boenden, dagverksamheter och arbetscentraler!

Men vi vill inte bara klaga. Vi vill rikta ett stort tack till all den personal som hjälper och stöder oss. Personal som trots dåliga arbetsförhållanden gör sitt allra bästa, och ännu mer. Utan er skulle vi inte klara oss. Det vet ni – men vet era arbetsgivare det? Vet beslutsfattarna det? Det behövs högre löner och bättre arbetsvillkor för att visa den uppskattning som personalen förtjänar och för att locka mer personal till branschen.

Andrea Westerlund, ordförande, Jon Tallberg, vice ordförande, Anja Dennstedt, Jonas Jansson, Niclas Jansson, Mats Nordström, Maria Wallén, styrelsemedlemmar, Steg för steg

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning