Performancegruppen Oblivia visas stort i Mannheim

Nature Theatre of Oblivia visades hösten 2017 i Helsingfors. Bild: Saara Autere

Gruppen uppträder med fyra verk och ordnar också en workshop.

Oblivia är en av Finlands mest internationellt kända performancegrupper, känd för sina grandiosa idéer och minimalistiska föreställningar. Senast sågs Oblivia på Helsingfors Festspel med föreställningen Barn och andra radikaler.

Nu har nationalteatern i Mannheim tillsammans med den fria konstinstitutionen Zeitraumexit bjudit in gruppen för en Oblivia-helhet. Fyra verk visas och gruppen håller också en workshop. Verken som visas är Nature Theatre of Oblivia, Annika Goes Stand-Up, Light & Easy och The Rave (som videodokumentation). Light & Easy är ett nytt verk av Oblivia och det har förhandsföreställning i Mannheim.

Föreställningarna och workshopen är del av festivalen Kultur Aus Finnland som ordnas i regionen Baden-Württemberg i södra Tyskland från den 9 till den 25 november. Oblivias program är 22–24.11.

Oblivias kärna består av Meri Ekola, Alice Ferl, Timo Fredriksson, Tua Helve, Anna-Maija Terävä och Annika Tudeer. I Barn och andra radikaler uppträder dessutom en grupp barn och unga från Helsingfors.

Läs recensioner av Oblivias verk:

Barn och andra radikaler

Nature Theatre of Oblivia

The Rave

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46