Per definition – om rättsstater och hur vi behandlar dem med minst makt

Frågan vi bör ställa oss är om inte en välfärdsstat och en rättsstat mäts just i hur den behandlar dem som har allra minst makt, dem som inte hör till och som nästan inte finns, skriver Nora Hämäläinen i söndagsanalysen.

När jag växte upp på 80- och 90-talen fanns det två saker man lärde sig om länder. Den ena var skillnaden mellan rättsstater och andra, det vill säga dem där man i stort sett respekterar individers fr...