Penttilä: Talmannen på svenskkurs, marsch, marsch!

Farligt med äktfinska, eller med dagens vokabulär sannfinska strömningar under rådande geopolitiska omständigheter, anser Centralhandelskammarens vd Risto E.J. Penttilä. Bild: Tor Wennström

Det offentliga Finland visar med ord och gärningar att vi inte har några speciella band till Sverige och resten av Norden. Det är säkerhetspolitiskt och ekonomisk idiotiskt, säger Centralhandelskammarens vd Risto E. J. Penttilä.

Centralhandelskammarens vd Risto E.J. Penttilä hör till dem som har reagerat på att riksdagens talman Maria Lohela (Sannf) krävde att det skulle talas engelska då Sveriges talman Urban Ahlin förra veckan gästade riksdagen. Han påpekar också att det var engelska som gällde senast då riksdagens utrikesutskott besökte Sverige och då Sveriges försvarsminister hälsade på i Finland. Likaså berömde svenska försvarsmaktens kommendör det finsk-svenska samarbetet – på engelska, skriver Penttilä i sin blogg.

– Och inte nog med det. Samtidigt som de andra nordiska länderna utvecklar en civiliserad nordisk marknadsekonomi, försöker Finland återvända till korporatism från kalla krigets dagar, där ekonomisk politik görs via trepartssamarbete, ondgör sig Penttilä.

Han är irriterad över att finländska medier noggrannare bevakar de amerikanska primärvalen än följer med den politiska utvecklingen i Norden.

– Vi känner till Silicon Valley bättre än Stockholm, trots att Stockholm per capita producerar fler framgångsrika start up-företag än Kalifornien.

Penttilä säger att den tid vi nu lever i påminner om tiden mellan världskrigen då äktfinskheten stor högt i kurs:

– Nu råder det sannfinskhet, och den strömningen begränsar sig inte till ett visst parti, utan finns inom alla partier.

Enligt Penttilä tycks man i Finland inte fatta hur stor den geopolitiska omställningen är: EU knakar i fogarna, Ryssland bedriver propagandakrig i Europa och riktiga krig i Ukraina och Mellanöstern, samtidigt som Nato är splittrat.

– I det läget borde det nordiska vara det naturliga valet. Talmannen på svenskkurs, marsch, marsch!

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning