Pensionsfonderna styrs av många regler och experter

Om man vill påverka pensionsbolagets placeringsstrategier gäller det att komma till tals med bolagets operativa ledning, förvaltningsråd, styrelse eller placeringsutskott.

Jerker Örjans vill veta mer om hur arbetspensionsbolagen riktar sina investeringar med tanke på miljö och global uppvärmning (HBL 15.12). Den rätta adressen för dessa frågor är Tela, arbetspensionsförsäkrarnas intresseorganisation, som har en mängd kunniga specialister som väntar på Örjans frågor (www.tela.fi/sv/forstasidan). Likaså betjänar lagstadgade Pensionsskyddscentralen (www.etk.fi/sv/). Arbetspensionsbolagens verksamhet regleras av lagstiftning och förordningar. Som övervakande myndigheter fungerar Social- och hälsovårdsministeriet och Finansinspektionen.

Jag kan här bara kort relatera vissa fakta. Dessutom kan Örjans säkert få svar på pensionsförsäkringsbolaget Veritas kontor i Mariehamn, när Veritas samgår med Pensions-Alandia i början av 2019.

Förutom att pensionsmedlen enligt lag skall placeras säkert och avkastningsbringande har pensionsförsäkringsbolagen antagit FN:s principer för ansvarsfulla placeringar. Enligt dem beaktar man miljö, samhälle och god administration. Mera information om detta finner man på organisationen PRI:s webbsida www.unpri.org

Om man vill påverka pensionsbolagets placeringsstrategier gäller det att komma till tals med bolagets operativa ledning, förvaltningsråd, styrelse eller placeringsutskott. I dem sitter personer med branschkunskap, en del av dem representerar arbetsmarknadsparterna.

För att skaffa sig en inblick i verksamheten kan man börja med att läsa till exempel Veritas årsberättelse på 49 sidor med massor av siffror. Den fick vi oss presenterad på förvaltningsrådets möte, där jag hade äran att sitta i början av 1990-talet. Som nykomling i branschen hade jag fått en grundlig privatundervisning av bolagets chefsmatematiker.

Jag hoppas att Örjans lyckas gräva sig in i informationsflödet för att få mera noggranna svar på sina väl befogade frågor.

Peter Rehnström Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning