Pensionerad Paatero: Terrorattack i Finland möjlig

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Nu klär han av sig munkavlen, pensionerade polisdirektören Mikko Paatero. I sin bok med titeln "Den interna säkerheten vacklar" kritiserar Paatero bland annat hårt att Supo underställdes inrikesministeriet och att massmord och terrorattacker inte är uteslutna i vårt land.

"Det finns människor i vårt land som är villiga och som har möjlighet att utföra sådana attacker", hävdar Paatero i sin nya bok som presenteras i dag på förmiddagen i Helsingfors.

"Polisen har ögonen på tiotals personer som idoliserar mass- och skolskjutningar. De har som målsättning att döda fler människor än de som redan dött i våra skolskjutningar", skriver Paatero.

Han varnar också för ensamvargar som svär IS trohet och är beredda att gå till aktion. Paatero varnar för att det räcker med att en sådan tar sig in i landet tillsammans med andra flyktingar och att två av Paristerroristerna var just sådana personer.

"Felbeslut om Supo"

Att vår interna säkerhet vacklar motiverar Paatero med att Supo, av för honom obegriplig anledning, underställdes inrikesministeriet. Nu kan Supo själv avgöra vilken information man delar med sig av åt polisen och vilken man håller för sig själv. Det försvårar, enligt Paatero samarbetet med den övriga polisen.

I stället borde Supo bli en ren säkerhetstjänst och Finland borde få ett speciellt ministerium som ansvarar för den interna säkerheten, menar Paatero.

Aarnio och Auer

Fallet Jari Aarnio har kastat en skugga över poliskåren och tärt på förtroendet för polisen, skriver Paatero.

Han medger att relationerna mellan Centralkriminalpolisen och Helsingforspolisen (där Aarnio var stationerad) inte var de allra bästa, men han hävdar att de numera är det. Att det fortfarande förekommer bitterhet mellan de två enheterna har han ingen förståelse för.

"Jag förstår att man kan bära på bitterhet, men måste man riskera hela kårens rykte och förtroende med att läcka ut hemliga uppgifter i offentligheten", frågar sig Paatero.

Han vill inte ta ställning till Aarnios skuldfråga innan domarna fallit i hovrätten, men påpekar att ingen kan vara så blåögd att den tror att inget lagstridigt skett.

Paatero medger också att polisarbetet i fallet Anneli Auer sköttes dåligt i initialskedet.

"När det förekom brister i början var det inte i något skede senare möjligt att korrigera dem", säger Paatero nu.

Han säger sig tro att polisstationen i Björneborg i alla fall gjorde allt som stod i dess makt. Ändå hade Paatero i egenskap av länspolisråd övervägt att flytta över fallet till Centralkriminalen, men gjorde det inte.

Paatero säger sig vara övertygad om att liknande misstag som i Auerfallet inte är möjliga mera. Lagstiftningen har förändrats, polisens utbildning och direktiven har effektiverats och samarbetet mellan polisen och rättsväsendet har förbättrats.

Någon nyhetsskräll om Finlands två mest uppmärksammade rättsfall levererar Paatero inte i sin bok. Kanske han gör det under presskonferensen kring boken på torsdagen i Helsingfors.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00