Pensionärerna yttrar ett nödrop till bankerna

Borde pensionstagarna organisera sig för att grunda "banken med ett mänskligt ansikte"?

Hufvudstadsbladet har berett generöst med utrymme för läsarbidrag om bankernas nuvarande kundpolitik och ogina inställning till en service på kundernas villkor. Särskilt har penninginstitutionerna fått klä skott för att de med piska och utan morötter tvingar kunderna att välja datoriserad service också de fall då det är uppenbart att en gammal medborgare inte rimligen kan förmodas bemästra systemet. Borde pensionstagarna organisera sig för att grunda "banken med ett mänskligt ansikte"?

Missnöjet med bankerna är starkt utbrett. Ett talande exempel är de svenskspråkiga pensionstagarnas ställningstagande i Pojo för ett tiotal dagar sedan. De tillhör Pensionstagarnas centralförbund, men jag är övertygad om att våra vänner i Svenska Pensionärsförbundet helhjärtat instämmer då Pojomötet påstår att "den framrusande och allt omfattande digitaliseringen gör de äldre till en diskriminerad grupp i samhället. Med utgångspunkt i bankernas nit att utnyttja datorväsendet till det yttersta tvingas icke-datorsmarta pensionärer in i en ofrivillig tvångströja. Oförutsedda privata, ekonomiska förluster kan uppstå i datorvågens kölvatten."

Detta är inte ett av dagen dikterat yttrande – utan ett nödrop! Lyssna till det!

Ralf Friberg Hedersmedlem i Pensionstagarnas centralförbund

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03