Helsingfors JO-anmäls för bristande svensk hemvård

Vill ha gränser. Nu behövs prejudikat inför vårdreformen, säger Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback.Bild: Arkiv / Stina Jäderholm

Bara 15 procent av dem som i Helsingfors stads enkät svarat att de vill ha hemvård på svenska får det. Nu ber Svenska pensionärsförbundet Justitieombudsmannen utreda om situationen är förenlig med lagstiftningen.