Penningspelsbolag krävde Polisstyrelsen på miljonskadestånd

Helsingfors tingsrätt anser att Polisstyrelsen inte är skyldig att betala ett skadestånd på 2,15 miljoner euro plus ränta till ett utländskt penningspelsbolag. Bolaget ansåg att Polisstyrelsen hade agerat olagligt.

Tvisten mellan Polisstyrelsen och penningspelsbolaget hade att göra med några appar, som fanns till salu i Apples app-butik. Frågan var om apparna följde den finska lotterilagen.

Penningspelsbolaget ansåg att Polisstyrelsen hade agerat olagligt när den granskade apparnas laglighet. Enligt bolaget hade Polisstyrelsen inte rätt att granska apparna, som befann sig på utländska servrar.

Penningspelsbolaget ansåg att Polisstyrelsens agerande hade vållat ekonomiska skador för bolaget och krävde skadestånd.

Tingsrätten avslog det utländska spelbolagets klagomål i sin helhet. Därtill ålades bolaget att betala Polisstyrelsens rättegångskostnader.

Enligt tingsrätten hade Polisstyrelsen rätt att granska apparnas laglighet samt ge utlåtanden om bolagets verksamhet, också om bolagets servrar befann sig utomlands.

Vidare ansåg tingsrätten att Polisstyrelsen inte hade begått några sådana fel eller misstag som skulle utgöra grunder för skadestånd.

Tingsrättens dom kom i onsdags.

Penningspelsbolaget har rätt att överklaga domen.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning