Penningspelsbolag krävde Polisstyrelsen på miljonskadestånd

Helsingfors tingsrätt anser att Polisstyrelsen inte är skyldig att betala ett skadestånd på 2,15 miljoner euro plus ränta till ett utländskt penningspelsbolag. Bolaget ansåg att Polisstyrelsen hade agerat olagligt.

Tvisten mellan Polisstyrelsen och penningspelsbolaget hade att göra med några appar, som fanns till salu i Apples app-butik. Frågan var om apparna följde den finska lotterilagen.

Penningspelsbolaget ansåg att Polisstyrelsen hade agerat olagligt när den granskade apparnas laglighet. Enligt bolaget hade Polisstyrelsen inte rätt att granska apparna, som befann sig på utländska servrar.

Penningspelsbolaget ansåg att Polisstyrelsens agerande hade vållat ekonomiska skador för bolaget och krävde skadestånd.

Tingsrätten avslog det utländska spelbolagets klagomål i sin helhet. Därtill ålades bolaget att betala Polisstyrelsens rättegångskostnader.

Enligt tingsrätten hade Polisstyrelsen rätt att granska apparnas laglighet samt ge utlåtanden om bolagets verksamhet, också om bolagets servrar befann sig utomlands.

Vidare ansåg tingsrätten att Polisstyrelsen inte hade begått några sådana fel eller misstag som skulle utgöra grunder för skadestånd.

Tingsrättens dom kom i onsdags.

Penningspelsbolaget har rätt att överklaga domen.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning