Penishackad tv-monitor på Åland troligen ett enskilt skämt

Transportbyrån vid landskapsregeringen har utrett intrånget i en tv-monitor. Händelsen har polisanmälts. Bild: HBL-arkiv

Åländska myndigheter håller på och får klarhet i vad som gjorde att någon kunde hacka in sig i en tv-skärm över bussturer och förse den med en penisbild.

Ålandstrafikens elektroniska anslagstavla i Mariehamn utsattes för ett ovälkommet intrång tidigare i veckan då en skärm som vanligtvis visar avgående bussar plötsligt också visade en penisbild.– Tills...