Pengarna bränner i fickan på Spondas förra ägare

Pengar på hög. Efter att Sponda såldes i somras fick Mercator Invests ägare loss hundratals miljoner som nu ska återinvesteras, men i vad?Bild: Karl Vilhjálmsson

I somras såldes fastighetsbolaget Sponda till ett amerikanskt placeringsbolag för 1,76 miljarder euro. Som en följd av affären sitter de tidigare storägarna på penninghögar som väntar på att återinvesteras. Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh säger att föreningen på sikt planerar nya fastighetsinvesteringar.

Investeringsbolaget Mercator Invest ska inom september månad hålla bolagsstämma för att dela ut nästan en halv miljard euro, pengar som bolaget fick då Sponda i somras såldes till det amerikanska placeringsbolaget Polar Bidco. Mercator Invest ägde 28 procent av Sponda före affären. Största ägare i Mercator Invest är föreningen Konstsamfundet med 66 procent av aktierna. På andra plats kommer Svenska litteratursällskapet med en andel på drygt nio procent och tredje största ägaren Sigrid Juselius stiftelse med knappa 8 procent. Som en följd av affären får till exempel Konstsamfundet 327 miljoner euro som nu ska placeras på annat håll.

Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh säger att man kommer att placera tillgångarna i enlighet med föreningens placeringsstrategi som utgår från ett evighetsperspektiv och att målsättningen är en diversifierad portfölj som ger en säker och god avkastning.

– I och med att vi är en långsiktig placerare har vi möjlighet att ta större risker än placerare med en kortare horisont och därmed kan vi ha en aktiedominerad portfölj. Aktiekurserna befinner sig på en rätt hög nivå men samtidigt är det många bolag som betalar god utdelning. Därför upplever jag inte aktier som ett dåligt investeringsalternativ.

Nya fastighetsinvesteringar på lut

Innan försäljningen av Sponda var hälften av Konstsamfundets förmögenhet bunden i fastigheter och eftersom man håller fast vid sin placeringsstrategi kan man anta att föreningen på sikt kommer att göra nya fastighetsrelaterade placeringar. Blickarna riktas i första hand på hemmamarknaden i och med att avkastningen på investeringar i Finland är skattefri för en allmännyttig aktör som Konstsamfundet.

Sannolikt är att föreningen också sneglar på bolag där den kunde köpa en betydande andel för att bli en aktiv ägare.

– Det alternativet finns förstås om det dyker upp något intressant, men sådana bolag brukar inte finnas på hyllan i lager, utan dyker upp när de dyker upp, säger Bergh.

Ett scenario som har kastats fram i placerarkretsar är att Sponda-miljonerna kunde användas till att köpa loss sorgebarnet Stockmann från börsen, vilket skulle ge varuhuskoncernens storägare friare händer och en möjlighet att komma åt det lågt värderade bolagets dyra kronjuvel, varuhusfastigheten i Helsingfors centrum.

Ett annat tänkbart objekt som lyfts fram bland placerare är fastighetsbolaget Orava bostandsfond som har misskötts vilket har gjort att värdet på aktien ligger långt under substansvärdet. För stunden finns ett fientligt köpbud på Orava och bolaget letar just nu efter konkurrerande bud. Då är det inte osannolikt att de tidigare Sponda-ägarna som sitter på lösa pengar som man dessutom gärna skulle placera i fastigheter, får frågan om de är intresserade. Men det är inte sagt att Oravas fastigheter duger.

Konstsamfundet äger KSF Media som ger ut bland annat Hufvudstadsbladet.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00