Pengarna är inte huvudsaken

Världen har i tiotusentals år fungerat utan pengar, så pengarna är inte huvudsaken.

I HBL har det stått att ekonomin nu genomgår sådana skeden som inte funnits förut. De kända metoderna är satta ur spel. Kanske kunde vi tänka helt om. Kanske den sociala dimensionen borde studeras mera av ekonomerna. Kanske kommer någon på något helt nytt som räddar världen …

Ekonomin består av två skilda kretslopp. Den normala vedertagna ekonomin handlar enbart om kretsloppet med pengar, medan världen är något annat. Vi vill bygga upp en härlig och lycklig värld. I den älskar vi att hjälpa varandra. Allt vi gör resulterar i ett regn av välbefinnande då vi ser resultat.

Vi har alltså två kretslopp. Det ena är pengar som flödar från höger mot vänster och det andra är lyckan och produkterna som flödar från vänster mot höger. Vi har märkt att penningkretsloppet har väldigt litet med lyckokretsloppet att göra. Ofta är det i stället obehag som pengarna skapar.

Tanken att ekonomin inte är pengar, utan ett välbefinnande härstammar från Los Angeles där företagen som betonar de anställdas väl har stora framgångar då de anställda helhjärtat kämpar för företaget. Det är inte lönerna eller handelspriserna som betyder något, utan lyckan. Inom studier i ekonomi har man framhållit att kunden som köper inte köper produkten utan det välbefinnande som hon känner i köpögonblicket.

Världen har i tiotusentals år fungerat utan pengar, så pengarna är inte huvudsaken. Pengarna är kanske en form av maktuttryck. Man kan låtsas att pengarna betyder något och sedan säga att om du inte lyder så får du inga pengar.

Systemet med två kretslopp kan ge nya idéer om hur samhället kunde fungera. Det är ju den lyckliga värld upptill som vi alla vill skapa. Och hur man kan skapa den är då vårt problem att lösa. Det kan vara med eller utan pengar. Det kan vara något annat som flödar åt vänster. Det vi nu tydligt inser är att penningflödet inte står i proportion till lyckoflödet. Jag vet inte hur idén kan vidareutvecklas, men det är tydligt att stora fördelar kan nås då man äntligen har en modell att bygga på. Det är ju varken socialism eller kapitalism, utan ett system som innefattar mycket mera.

Dialogen uteblir i en handelsaffär. Dialogen är egentligen det väsentliga. Dialogen är det som gör oss till människor. "Jag älskar dig." Det betyder inte att du kostar 1 000 euro. Det är något annat. Och det är viktigt att vi kan utveckla ekonomin så dialogen åter blir huvudsaken. I Mellanöstern, där ekonomin uppfanns, har man ofta i samband med varje affär en kort kaffestund. Där känner de ännu att dialogen är viktig. Jag tror att det finns mycket att upptäcka och utveckla.

Mårten Bondestam, arkitekt med byggnadsekonomi som slutarbete, Bobäck

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning