Pengar gör livet lättare, men ger dig inte lycka

Sextio procent av dem som svarade på Veikkaus undersökning uppgav att de reser mera än tidigare. Bild:

Pengar gör dig inte lycklig, men minskar nog på stressen och gör livet lite lättare. Det visar en undersökning bland dem som vunnit stora summor på spel som Veikkaus har gjort.

Undersökningen gjordes bland 155 finländare som vunnit stora penningsummor, över en halv miljon euro, under åren 2007-2017. 78 personer svarade på undersökningen, hälften av dem hade vunnit huvudvinsten på Lotto.

Hälften av dem som svarade tyckte att pengarna delvis förändrat deras liv, en fjärdedel ansåg att livet bara ändrats en smula till följd av pengarna. Drygt 10 procent ansåg at livet förändrades ordentligt. Undersökningen visade också att vinnarna värdesätter nära förhållanden mer än pengar.

Vinnarna höll gärna tyst om sina pengar och berättade bara om sina vinster inom en liten krets. 78 procent hade bara berättat för sin partner om vinsten, ungefär hälften hade berättat för sina barn. Mindre än en femtedel berättade för sina arbetskompisar att de gått och blivit rika.

Tre av fyra upplevde att de förändrats positivt

Två tredjedelar upplevde att relationen till vänner inte förändrats till följd av vinsten, men några vinnare upplevde att de efter potten fått bli den som alltid betalar. Två av tre tyckte att pengarna inte påverkat parförhållandet i någon riktning.

Tre av fyra upplevde att de förändrats som personer efter att de fått vinsten, till det bättre. Vinnarna upplevde att de blivit mera avslappnade, har lättare för att njuta och att de kan tänka på andra mera.

60 procent uppgav att de reser mera än tidigare, och drygt 40 procent hade köpt en ny bostad. Nästan 90 procent har investerat i fonder eller aktier. 85 procent har gett en del av sin vinst till anhöriga, och hälften av vinnarna har skänkt en del av summan de vann till inhemsk välgörenhet.

En tredjedel upplevde att pengarna fört med sig också negativa sidor, till exempel rädsla för vad andra ska tycka om en, eller rädsla för att förlora pengarna.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning