Pengalandet har ingen lag

Bild: Mikael Bobacka

Gangstrar, företagskonglomerat, affärsmän och skrupellösa politiker. Utan hårda, gemensamma tag skapar globaliseringen en elit som står över det demokratiska samhället, argumenterar journalisten Oliver Bullough i sin bok Moneyland.

Det finns ett land dit varken skattmasen eller lagens arm får tillträde. Det är inte ett fysiskt område, utan snarare ett dunkelt nätverk av östater, skalbolag och banker som inte ställer några frågor...