Pendlare sörjer förlust av direkta busslinjer

Pendlare. Linda Norrgård åker från Esbo till Helsingfors med buss. Efter årsskiftet måste hon åka både buss och metro.Bild: Leif Weckström

För Linda Norrgård som pendlar mellan Nöykis i Esbo och Gräsviken i Helsingfors innebär förlusten av de direkta busslinjerna en förlängd restid på nästan en halv timme. – Det kan hända att vi köper en bil till för att klara vår dagliga ruljangs, säger Norrgård.