PEN-priset till förläggaren Matti Suurpää

Bild: Antti Aimo-Koivisto

Förläggaren och kulturskribenten Matti Suurpää får årets yttrandefrihetspris av Finlands PEN.

Suurpää tar ställning och är opinionsbildare och belönas nu för exemplariskt arbete inom yttrandefriheten och för det stöd han givit de yngsta i yttrandefrihetsföreningen PEN.

PEN berömmer Suurpää, född 1937, för att han bland annat försvarar kultur- och opinionstidningar som drabbats av recessionen.

Finlands PEN är författarnas yttrandefrihetsförening som hör till PEN-organisstionen som är verksam i mer än 100 länder. PEN strävar efter att främja yttrandefriheten inom litteratur och konst i världen. 

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02