Pellervo förutspår spirande ekonomisk tillväxt för Finland

Finlands ekonomi uppnår en liten tillväxt i år och nästa år, förutser det ekonomiska forskningsinstitutet Pellervo (PTT).

PTT:s prognos är att bnp i Finland växer med 1,2 procent i år och 1,4 procent nästa år. I fjol stannade tillväxten på 0,2 procent.

Byggbranschen och konsumtionen bidrar till tillväxten i år. Nästa år dämpas tillväxten inom konsumtionen men byggandet fortsätter starkt och exporten ökar också.

På arbetsmarknaden behövs fortfarande ändå stora, nya strukturella reformer, anser PTT. Det förutsätter också regeringens mål att höja sysselsättningsgraden till 72 procent. PTT räknar med att konkurrenskraftsavtalet och ändringarna i utkomstskyddet för arbetslösa bidrar med cirka en tredjedel av det som krävs för att nå målet.

– Man kunde nå en stor förbättring i sysselsättningen också genom att stödja grupper där antalet sysselsatta är färre än genomsnittet. Till exempel sysselsättningsgraden bland invandrare och ungdomar skulle kunna höjas ordentligt om man gör det lättare för dem att komma in på arbetsmarknaden. Ett bra exempel på detta är det försök som byggbranschen tar i bruk nästa år, ett annat är olika slags arbetssedlar, säger PTT-ekonomen Janne Huovari.

Det behövs också reformer på bostadsmarknaden eftersom utbudet på bostäder inte reagerar tillräckligt snabbt på förändringar i efterfrågan. Flaskhalsarna i planeringen borde elimineras.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03