Pekka Sauri om västmetrofiaskot: ”Vi måste få ett startdatum som håller”

Fungerar. Helsingfors får nya spårvagnslinjer och det är mycket tack vare biträdande stadsdirektör Pekka Sauri. Bild: Richard Nordgren

Biträdande stadsdirektör Pekka Sauri har startat upp utvidgningen av metrobanan och han får kanske slutföra projektet.

Pekka Sauri, 62, vill bli borgmästare i Helsingfors. Motkandidaten i egna partiet är stadshuskollegan Anni Sinnemäki. Båda har ett starkt stöd bland stadsborna men också många kritiker. Sauri som ansvarar för kollektivtrafiken belastas av metrofiaskot och stadsplaneringsdirektör Sinnemäki av beslutet att bygga bostäder på flygplatsen i Malm.

I stadsfullmäktige har framför allt Samlingspartiet risat Pekka Sauri för metrobygget. Först var det projektet med förarlösa tåg som gick åt pipan och nu senast västmetron som Esbo bygger och betalar tillsammans med Helsingfors.

– Det är uppenbart att metroprojektet lider av dåligt ledarskap. Staden och Sauri borde redan tidigare ha tagit en aktivare roll i problemlösningen, sade Samlingspartiets gruppordförande Lasse Männistö i juni.

I mitten på november fick Västmetrobolagets vd Matti Kokkinen sparken och i slutet av månaden bestämde stadsstyrelsens koncernsektion att Pekka Sauri får gå in i metrobolagets styrelse med uppdraget att förbättra insynen och även "städa upp".

Pekka Sauri, hur länge har du varit i ledningen för metroprojektet?

Hur länge har du varit i ledningen för metroprojektet?

– Oj. Länge. Sedan starten, det är tolv år.

Hurdan är din insyn i metroprojektet?

– Jag är den som bereder ärenden så på det sättet är jag förstås insatt. Men jag är inte ingenjör till min utbildning och känner inte till alla detaljer i alla arbetsgrupper.

Den 27 april sade du i stadsfullmäktige att en bra sak är i alla fall att i augusti kan vi åka metro till Hagalund. 44 dagar senare meddelade Västmetrobolaget att tåget inte kör. Vad hände?

– Det skulle också jag vilja veta. Nyheten var en chock för mig.

Hur kunde du inte veta att läget är så kritiskt – pengarna är slut och tekniska problemen omfattande?

– Som många vet framgick det en längre tid av de offentliga lägesrapporterna att projektet inte framskrider som planerat. Men att det var så illa - det förstod tydligen ingen och Västmetrobolagets ledning intygade att allt ordnar sig. Helsingforsregionens trafik HRT arbetade säkert i god tro men reklamkampanjen i mitten av maj framstår nu som ganska märklig.

I slutet av juni krävde stadsstyrelsen i Helsingfors en grundlig utredning av fiaskot. Den stoppade du i oktober endast några dagar innan rapporten skulle presenteras för politikerna. Hur tycker du att det ser ut?

– Nå, kanske inte så bra. Det var mycket på hösten, allt möjligt, och saker och ting utvecklades snabbt. Västmetrobolagets utredning ska vara klar den 31 januari. Sedan få vi se vilka slutsatser som ska dras.

Ni som leder metroprojektet är rörande eniga om att gå vidare, att det är inte fuktbart att söka skyldiga till katastrofen. Kan du förstå att stadsborna tycker annorlunda?

– Vi har bytt personal i organisationen. Ville Lehmuskoski tog över som vd vid Helsingfors stads trafikverk HST och även Västmetrobolaget har ny chef, Ville Saksi.

Du har tiotusentals följare på sociala medier och uppdaterar flitigt. Men gör man en sökning med ämnesorden metro eller västmetro är det väldigt få inlägg. Varför det?

– Jag känner mig lite jävig och så behöver offentlighetslagen beaktas.

Nu verkar gälla att allt blir nog bra och att ni stadsborna kommer ännu att tacka oss. Men det var helt andra motiveringar som gällde när metroprojektet såldes till beslutsfattarna och stadsborna ursprungligen handlade det om besparingar. En märklig vändning eller vad tycker du?

– Det är fel att säga att så. Sedan så kan det också vara så att folk är nöjda när västmetron startar. Det var ju det som hände när Helsingforsmetron startade på 1980-talet, efter år av tvister och ökade kostnader. Framför allt får vi inte göra det misstaget igen att vi säger ett startdatum och så håller det inte.

Kollektivtrafiken i hela huvudstadsregionen blir delvis dyrare uttryckligen på grund av västmetrobygget. Vad säger du om det?

– Det är mycket som spelar in men jo, byggandet av västmetron känns i biljettpriserna på samma sätt som andra stora trafikinvesteringar. Ringbanan är klar men det finns annat, som Kronbroarna med spårväg och Spårjokern.

Den här våren inleds en rättegång om automatmetroprojektet. Vad handlar den tvisten om?

– Det kan jag inte uttala mig om under pågående process.

Rättegångshandlingarna är till stora delar offentliga. Av dem framgår att Helsingfors stads trafikverk HST och metroleverantören Siemens har väldigt olika uppfattning om ansvaret för metrobanans säkerhet samt om i vilket skick de gamla tågen som skulle byggas om var.

Ska du vittna?

– Kanske, jag vet inte.

När startar västmetron?

– Vi är klokare i slutet av månaden.

Vad kommer det att stå i historieböckerna om dig och metroprojektet?

– Om mig står det att han kämpade tappert!

Tanken på en metro till Esbo är inte ny. Det fanns planer på en västmetro redan innan stadsfullmäktige i Helsingfors hade tagit beslutet att bygga en metro i Helsingfors.

Beslutsfattarna i huvudstadsregionen blev intresserade av metron då det i en konsultundersökning i slutet av 1960-talet konstaterades att trafikmängderna kommer att växa kraftigt i framtiden. I planen föreslogs två metrolinjer av vilka den ena gick ända till Esbo.

Helsingfors godkände metroplanerna, men även om man också i Esbo diskuterade saken i början av 1970-talet begravdes projektet.

Sedan gick det över 20 år innan stadsfullmäktige i Esbo gav grönt ljus för att inleda planeringen av metron år 1998. År 2001 beslöt man jämföra en tunnelmetro via Kägeludden och Otnäs med spårvagns- och bussalternativ. År 2003 beslöt man göra en miljökonsekvensbedömning av alternativen och den blev klar 2005.

I Helsingfors började metron köra den 1 juni 1982. Passagerarmängderna har ökat sedan 1991 och olika undersökningar bland dem som utnyttjar kollektivtrafiken visar att passagerarna är nöjdast med metron. Undersökningarna visar också att det i huvudstadsregionen finns ett brett stöd för en utbyggnad av metron västerut

Västmetrons start den 15 augusti senarelades plötsligt i juni 2016. Bygget är flera år försenat och budgetöverskridningarna flera hundra miljoner euro.

Automatiseringen av metrobanan misslyckades för snart två år sedan.

En rad dyra tvister om metrobygget avgörs i domstol.

Källor: FNB, Helsingfors stad, Esbo stad

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning