Pekka Sauri blir professor

Bild: Cata Portin

Ex-stadsdirektören börjar jobba vid Helsingfors universitet.

Pekka Sauri (Gröna), tidigare biträdande stadsdirektör i Helsingfors, blir professor i organisationskommunikation vid Helsingfors universitet. Utnämningen är på tre år och tjänsten är på 80 procent.

Sauri jobbar för närvarande som rådgivare för kommunikationsbyrån Tekir. Han är filosofie doktor.

Sauris utnämning har sin bakgrund i att Helsingfors universitet utnämner tre personer till så kallad arbetslivsprofessor (professor of practice). Personerna ska bidra med kunskaper från sina tidigare karriärer utanför universitetet.

De två övriga nyutnämnda professorerna börjar jobba vid juridiska fakulteten.

Timo Kaisanlahti arbetar som chefsjurist vid pensionsbolaget Varma och blir arbetslivsprofessor i bokslutsrätt. Tuomas Lehtinen är delägare i advokatbyrån Castrén & Snellman. Han blir arbetslivsprofessor i advokaträtt.

Avsikten är att professorerna sköter sin tjänst vid sidan om sina nuvarande jobb. Professurerna har huvudsakligen finansierats med donationer.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning