Peak populism, peak börs

Happy hour på börsen fortgår i takt med historiska mängder fiskala och kvantitativa lättnader. Samtidigt göds ekonomisk ojämlikhet och därmed grogrunden för populism. Bild: Angela Weiss

Växande populism och nya börsrekord går hand i hand.

Att Federal Reserve lägger om penningpolitiken, möjligen permanent, är ingalunda någon esoterisk observation, reserverad för de finansiellt invigda. Amerikanska inflationsmål angår nämligen varje kott...